eBenzin: Güncel sanattan alternatif medyaya, foto röportajdan günlük izlenimlere kadar geniş bir alanı kapsayan, peryodik olarak yayımlanan e-zine.
Teknik not: Şu anda eBenzin'in "çıplak" versiyonunu görüyorsunuz. Kullandığınız tarayıcı, Cascading Style Sheets (CSS) teknolojisini desteklemiyor ya da bu özellik iptal edilmiştir. Merak ediyorsanız, tavsiye ettiğimiz tarayıcı, tabii ki Mozilla Firexof'tur.

eBenzin.com, Sayı:1, 2006

Şinasi Güneş - Fatih Balcı, "Paylaşım Savaşları"

eBenzin nedir?

eBenzin, alternatif bir medyadır. Sanatsal olana ve hayata ilişkin söylenememiş, yolunu bulamamış, seslerin, görüntülerin, tecrübelerin, düşüncelerin yer almasını umduğumuz bir medya.

eBenzin bir meydandır. Herkesin terkisindeki, çıkınındakileri getirip bıraktığı ve böylece tek tip bir beslenme yerine çeşitlendirilmiş bir besinle gürbüzleşeceğimizi, esenleşeceğimizi umduğumuz bir meydan.

eBenzin bir heyecandır. Kalıplaşmış dil yapılarının içi boşalmış iletilerinin yerine, hayatın damarlarından beslenen ve her dönemeçte yenilenen bir dilin heyecanıdır.

Bunlar elbet bizim umduklarımızdır ve bu sadece bizim arzumuzu gösterir. Ama hayatın bize öğrettiği, işlerin genellikle umduğumuz gibi gitmediğidir.

Göreceğiz...

Gönderi adresi:
ebenzin@gmail.com

CD ve dosya teslimi için:
Şinasi Güneş
sinasig@gmail.com
www.simulasyon.net

Sayı 1:

Meftun Eden Yabancılar
Kutluğ Ataman, uluslararası arenada büyük başarı yakalayan Türk sanatçılarından birisidir. Gregory Volk, Ataman'ın çalışmalarını inceliyor.

Sokak Sanatı
İstanbul sokaklarını istila eden yeni ifade biçimleri, "alt kültür" gibi nitelendirilse de artık prestijli galerilerde boy gösteriyorlar. eBenzin, İstanbul'un sokaklarını gezdi, belgeledi...

Güncel Sanat ve Karikatür İlişkisi
Güncel sanat formları, kendi içinde bazı sorunlar yaşamaktadır. Onlarla karşılaştığımızda karikatür izlenimi ve buna eşlik eden tatminsizlik duygusunu yaşayabiliyoruz. Bu durum bize, "sanatsal" olanın niteliğinden bazı kayıpların olduğunu düşündürür.

İkna Estetiği
Sanat her zaman bir baştan çıkartma ve ayartma oyunu olsa da, bugün bu oyunun zemini değişti. Sanatın kendinden menkul gücü kuşkulu olduğu için, bunun başka bir söylevle doldurulması gerekir: Sanat artık, yalnızca bir ikna çeşidi midir?

Mail Art
Şinasi Güneş, kendi koleksiyonundaki mail art örnekleriyle, uluslararası sanat dolaşımında etkin rol oynayan bu olgunun doğuşu ve doğasını anlatıyor.

Profil: Ari Alpert

Sergi: Notre Histoire...